MenuBautz MenuBizon MenuBraud MenuClaas MenuDF MenuDronningborg
MenuFendt MenuFortschritt MenuGleaner MenuIH MenuJD MenuKola
MenuLaverda MenuMF MenuNH MenuSampo MenuVolvo

 

Tiedot on kerätty pääosin esitteistä. Joissakin tapauksissa eri lähteissä on keskenään ristiriitaisia tietoja. Tällöin on pyritty valitsemaan luotettavin mahdollinen tieto. Mallihistorian aikana tapahtuneita muutoksia on pyritty kertomaan tekstiosuudessa.

Timo Nurmela

 

Hosted by Neutech

Tallenna